مجموعه‌ی نامرئی: مجموعه‌ی 45 داستان کوتاه از 26 نویسنده‌ی آلمانی‌زبان Rainer Maria Rilke

ISBN:

Published:

Paperback

496 pages


Description

مجموعه‌ی نامرئی: مجموعه‌ی 45 داستان کوتاه از 26 نویسنده‌ی آلمانی‌زبان  by  Rainer Maria Rilke

مجموعه‌ی نامرئی: مجموعه‌ی 45 داستان کوتاه از 26 نویسنده‌ی آلمانی‌زبان by Rainer Maria Rilke
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 496 pages | ISBN: | 10.53 Mb

«...و اثر پررنج بهپایان رسید. شاید چندان خوب ازکار درنیامد، امّا بههرحال بهپایان رسید. و چون کار پایان گرفت، نگاهش کن: بهراستیکه خوب هم بود. و از جان او، از عرصهی موسیقی و پندار، آثار تازهای سر برآوردند، هیاکلی اثیری و نورانی که معجزهگون و آسمانیصفّتMore«...و اثر پررنج به‌پایان رسید.

شاید چندان خوب ازکار درنیامد، امّا به‌هرحال به‌پایان رسید. و چون کار پایان گرفت، نگاهش کن: به‌راستی‌که خوب هم بود. و از جان او، از عرصه‌ی موسیقی و پندار، آثار تازه‌ای سر برآوردند، هیاکلی اثیری و نورانی که معجزه‌گون و آسمانی‌صفّت، از سرچشمه‌ی پایان‌ناپذیری که موطنشان بود خبر می‌دادند. درست به‌سان صدف که آوای دریایی‌را که ازآن صیدش کرده‌اند در دل خود دارد.» توماس مانEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "مجموعه‌ی نامرئی: مجموعه‌ی 45 داستان کوتاه از 26 نویسنده‌ی آلمانی‌زبان":


garyjordanphotographer.com

©2014-2015 | DMCA | Contact us